Ohtlikud jäätmed!

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.

Kogu kindlasti eraldi ja vii kogumiskohta!

 Sobivad

• vanad ravimid
• farmaatsiatooted
• akud (Lisaks võtavad akusid vastu poed, kus neid müüakse.)
• patareid (Lisaks võtavad patareisid vastu poed, kus neid müüakse.)
• värvid
• puhastusained
• lahustid
• õlid ja õlifiltrid
• päevavalguslambid ja säästupirnid
• saastunud taara
• olmekeemia
• kraadiklaasid
• putuka- ja rotimürgid
• taimekaitsevahendid
• puidukaitse- või immutusvahendid
• asbest ja asbestijäätmed
• kemikaalid ja muud ohtlikud jäätmed